DISCLAIMER

Copyright

Uiteraard is alles wat je op deze website vindt, beschermd door auteursrecht en die is eigendom van SPORTMET en mede informatieverstrekkers (met toestemming). Dat wil niet zeggen dat je het niet mag gebruiken. Alles wat op deze website staat, mag je gebruiken, zoveel je wilt en waarvoor je wilt. Zolang je er maar duidelijk bij vermeldt dat je het afgekeken hebt van SPORTMET en/of een specifieke mede informatieverstrekkers met link naar deze site vinden. Dat is leuk!

Aansprakelijkheid

Op geen enkele manier is SPORTMET aansprakelijk voor onrust dat deze website veroorzaakt, door onbereikbaarheid, door teksten van ons of mede informatievertrekkers, door uitingen van anderen (zoals commentaar op de blogs of interpretaties daarvan op sociale media). Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ook erkennen we geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Natuurlijk zullen we er alles aan doen dat te voorkomen of te herstellen, dus het zou fijn zijn als je het ons meldt op info@sportmet.nl. En natuurlijk zijn we niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website of in een online programma staat onderneemt. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen acties.

SPORTMET is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn opgenomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is SPORTMET verantwoordelijk voor fouten, vergissingen, en is SPORTMET evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data door middel van deze dienst, en dit zelfs indien SPORTMET gewaarschuwd werd voor zulke schade. Je kunt geen rechten ontlenen aan informatie op deze website of in de online programma’s.

Op alle transacties zijn de ALGEMENE VOORWAARDEN van SPORTMET van toepassing.

E-maildisclaimer

Het volgende is van toepassing op e-mails die je van SPORTMET ontvangt: alle mails worden zorgvuldig samengesteld en SPORTMET is niet aansprakelijk voor enige foutieve informatie. Gevolgen naar aanleiding van het lezen van mails liggen bij de lezer, niet bij de zender in de vorm van iemand die namens SPORTMET de mail verstuurd heeft.

Al ons werk wordt gemaakt vanuit de beste intentie en is bedoeld om jou te laten groeien in je sport.

SPORTMET, ingeschreven onder KvK-nummer 772213612, te ENSCHEDE.

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2020

ELK INZICHT, GEEFT JE NIEUW UITZICHT!